Barion Pixel

Személyes adatok és azok védelme

9. Személyes adatok és azok védelme 

Az érintett személyek - vásárlók személyes adatainak áttetszhető és tisztességes feldolgozási elvének biztosítása érdekében, a www.kertre.hu honlapon működő online áruház (a továbbiakban mint: "E-shop") üzemeltetője az érintett személyeknek a következő információkat nyújtja.

Az üzemeltető azonosító adatai és elérhetőségei:

Az érintett személyek személyes adatainak feldolgozója az Eladó – a  RESIZE s.r.o. társaság, székhelye: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság, KSH-szám: 51 477 599, nyilvántartva a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásában, szekció: Sro, betétszám: 127674 / B, telefonszám: +36 1 234 4577, e-mail: bolt@kertre.hu (a továbbiakban mint: "Üzemeltető").

9.1. A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai:

Az Üzemeltető az érintettek személyes adatait a következő célokra és a következő jogalapok szerint dolgozza fel:

 • az áru megrendelésének az E-boltból történő elfogadása és feldolgozása céljából, annak szállításának biztosítása, a fizetés feldolgozására és a panaszok kezelésére – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. b) pontja (az adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek részese az érintett fél, és az adatok feldolgozása a szerződés megkötése előtti intézkedések végrehajtásához szükséges),
 • az Üzemeltető marketingtevékenységei céljából (tájékoztató hírlevelek küldése az érintett személyek e-mail címére) – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. f) pontja (az Üzemeltető jogos érdekeinek közvetlen marketing formájában történő figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy az érintett személyeket potenciális jövőbeli ügyfeleiként tájékoztassák a kedvezményezésekről, bónuszokról, új árukról stb., eladásuk népszerűsítése érdekében),
 • az Üzemeltető hűségprogramjának működtetése céljából – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. a) pontja, (hozzájárulás az érintett személyes adatainak feldolgozásához annak érdekében, hogy az Üzemeltető nyilvántartást vezessen a vásárlások értékéről az ügyfél Bónusz Klub-fiókjában a pontok és bónuszpontok kiosztása céljából, amelyek meghatározzák a jövőbeli kedvezmény összegét a személy vásárlása alkalmával az E-shopban),
 • annak érdekében, hogy az elégedettségi kérdőívet harmadik személyen keresztül eljuttassák az érintett személyekhez (a honlap üzemeltetője www.arukereso.sk) – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. a) pontja (hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez),
 • az Üzemeltető telephelyeinek ipari kamerán keresztül történő megfigyelése és kamerás felvételek készítése céljából az Üzemeltető vagyonának védelme és az Üzemeltető épületeiben tartózkodó személyek biztonsága érdekében – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. f) pontja (az Üzemeltető jogos érdeke). Az Üzemeltető jogos érdeke abban áll, hogy meg kell védenie az Üzemeltető területén lévő vagyonát, szükség esetén a bizonyítási helyzet elősegítésében, és az Üzemeltető épületeiben tartózkodó bármely természetes személy vagyonának, életének vagy egészségének károsodása esetén a bizonyítási igények elősegítésében, vandalizmus, betörés, tolvajlás, stb. esetén. Az érintett személyek adatainak feldolgozására kizárólag az érintett személynek az Üzemeltető telephelyeire való látogatása alkalmára vonatkozik. A megfigyelt területet piktogrammal jelölik, jól látható felirattal: "Kamerarendszer által felügyelt terület". Az érintett személyi adatszolgáltatás elmulasztásának következménye az Üzemeltető objektumainak való kötelező elhagyása,   
 • annak érdekében, hogy az Üzemeltető E-shopjának honlapján sütiket használjunk, nevezetesen a honlap üzemeltetéséhez szükséges technikailag szükséges sütiket (kötelező sütik), a megrendelések, valamint a statisztikai és navigációs sütik feldolgozásához, a honlap forgalmának mértékéhez az Üzemeltető E-shopjával és a látogatók magatartásával (azaz kihasználás) az adott honlapon (marketing sütik, viselkedési reklámok, profilalkotás, értékelés, monitoring használata nélkül) és a honlap látogatójának azonosításának lehetősége nélkül – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. f) pontja (az Üzemeltető jogos érdeke, amely a honlap üzemeltetésének technikai támogatását jelenti az Üzemeltető E-shopjával, valamint a honlap működésének minőségének, tartalmának és hatékonyságának javítását vagy adaptálását, valamint az Üzemeltető honlapjának használatával kapcsolatos felhasználói élmény javítását jelenti). 

Törvény szerinti jogi kötelezettség és kötelezettség, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat a távértékesítési szerződés megkötése céljából a 250/2007 Z.z. számú,  40/1964 Zb. számú Polgári Törvénykönyvet módosító, fogyasztóvédelemről szóló, Szlovák Nemzeti Tanács törvénye, és a 102/2014 Z.z. számú fogyasztóvédelemről szóló, távközlő eszközök segítségével, vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján való áruk értékesítésénél vagy szolgáltatásnyújtásnál. 

Az Üzemeltető ezúton figyelmezteti az érintett személyeket, hogy a megrendelés elfogadása és feldolgozása, valamint az adásvételi szerződés teljesítése érdekében az érintett személy személyes adatainak megadása szükséges követelmény. Hasonlóként az érintett személynek az Üzemeltető hűségprogramjában való részvétele és annak előnyeinek felhasználása céljából, ill. megelégedettségi kérdőív küldése céljából az érintett személyes adatainak megadása szükséges követelmény. Az érintett személy köteles megadni a szükséges személyi adatokat, ellenkező esetben az Üzemeltető nem tud vele vásárlási szerződéseket kötni és kötelezettségeit teljesíteni, továbbá nem engedélyezheti az érintett személy tagságát és a hűségprogram előnyeinek lehívását, vagy elégedettségi kérdőív küldését.

9.2. A személyes adatok címzettjének azonosítása, ill. a címzettek kategóriái:

Az érintettek személyes adatait az Üzemeltető az alábbi címzetteknek, ill. kedvezményezettek kategóriáinak teszi hozzáférhetővé: 

Az E-shopból történő szállítás és árukézbesítés céljából:

 • Slovenská pošta, a.s., székhelye: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, cégazonosító szám: 36 631 124, bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság Kereskedelmi Nyilvántartásába, Sa szakasz, betétszám 803/S;
 • TOPTRANS EU, a.s., székhelye: Na Priehon 50, 949 01 Nitra, cégazonosító száma: 36 703 923, bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Kereskedelmi Nyilvántartásába, Sa szakasz, betétszám 10363/N;
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., székhelye: 1039, 962 33 Budča, cégazonosító száma: 36 624 942, bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság kereskedelmi nyilvántartásába, Sro szakasz, betétszám 9084 / S,
 • bankok és további közlekedési vállalatok,
 • részletfizetési cégek.

Elégedettségi kérdőívek küldése céljából:

 • a arukereso.hu webportál üzemeltetőjének (e-mail cím, a rendelés dátuma és időpontja, a megrendelt áru neve tartományban).

Adásvételi szerződések szerinti követelések érvényesítése céljából:

 • a Szlovák Köztársaság általános bíróságai, ügyvédek/ügyvédi irodák, végrehajtók, Szlovák Kereskedelmi Felügyelet. 

9.3. Harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek, amelyekhez az Üzemeltető személyes adatokat kíván továbbítani:

 • Az Üzemeltető nem kíván személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

9.4. A személyes adatok megőrzési ideje: 

 • az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése céljából megadott személyes adatokat a vonatkozó adó- és számviteli előírásokból következő ideig, valamint a vonatkozó adásvételi szerződésből eredő jogok gyakorlásához szükséges ideig tároljuk (azaz például bírósági eljárás esetén az Üzemeltető követelésének teljes behajtásáig stb.);
 • a közvetlen marketinggel összefüggésben kezelt személyes adatokat legfeljebb 3 évig kell megőrizni a rendelkezésünkre bocsátás időpontjától, kivéve, ha azokat más célból és más jogalap alapján jogszerűen kezelik;
 • a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás megadásának időtartama alatt tároljuk, ill. visszavonása esetén rövidebb ideig, de az érintett hozzájárulásától számítva legfeljebb 3 évig;
 • az Üzemeltető forgalmi területeinek kamerarendszer általi felügyelete kapcsán feldolgozott személyes adatokat a kamera rögzítésének időpontjától számított legfeljebb 14 napig tároljuk, kivéve, ha azokat a bűnüldöző vagy szabálysértési hatóságnak átadták az Üzemeltető vagy az érintett személyek állításainak bizonyításával kapcsolatban az adott kamera felvétel által rögzített jogellenes tevékenység miatt.

9.5. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok kategóriái: 

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok szokásás mértéke 

 • vezeték- és keresztnév, 
 • szállítási cím (utca és házszám, irányítószám, város, ország tartományban),
 • számlázási cím (ha eltér a szállítási címtől)
 • mobiltelefonos kapcsolat, 
 • e-mail, 
 • a rendelés dátuma és időpontja, a megrendelt áru elnevezése (az elégedettségi kérdőív elküldéséhez való hozzájárulás esetén),
 • a vásárlás értéke euróban (ha beleegyezik a hűségprogramba való bejegyzéssel),
 • az érintett személy testalkatának és mozgásának kamerarendszer által készült felvétele, amely rögzíti az Üzemeltető közös területeit, amelyek a szkennelő eszköz optikájának látómezejében találhatók, 
 • IP-cím az érintett beleegyezése esetén.

9.6. Az érintett személy jogai:

Érintett személyként

 • joga van kérni az Üzemeltetőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (a Rendelet 15. cikke),
 • joga van személyes adatainak helyesbítésére (a Rendelet 16. cikke),
 • joga van a személyes adatainak törlésére - az ún. az „elfelejtéshez” való jog (a Rendelet 17. cikke),
 • joga van a személyes adatainak feldolgozásának korlátozásához (a Rendelet 18. cikke),
 • joga van a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok továbbítására (a Rendelet 20. cikke).

Mint érintettnek, Önnek joga van bármikor kifogást emelni az Ön egyedi helyzetével kapcsolatos okokból személyes adatainak jogi alapon történő feldolgozása ellen, a Rendelet 6 cikk 1. bek. f) pontja alapján vagy adatainak az Üzemeltető általi közvetlen marketing célú feldolgozása ellen.

Mint érintettnek, Önnek szintén joga van bármikor visszavonni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez (ha ezeket az beleegyezésének jogalapján dolgozzák fel), a RESIZE s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság címre küldött kérelem elküldésével, vagy elektronikus úton, e-mail küldésével a bolt@kertre.hu e-mail címre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön személyes adatainak az Üzemeltető általi feldolgozásának jogszerűségét a visszavonása előtt adott hozzájárulás alapján. 

Érintettként jogait gyakorolhatja az Üzemeltetőnél írásban, azáltal, hogy kérelmet küld a RESIZE s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság címre, vagy elektronikus úton az űrlapon keresztül, a következő e-mail címre küldve: bolt@kertre. HU.

Az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az érintett személynek a jogainak gyakorlása során hozott intézkedéseiről. Az Üzemeltető indokolt esetben ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbíthatja. Az Üzemeltető köteles a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az érintettet minden ilyen meghosszabbításról, beleértve a meghosszabbítás indokait. Ha az érintett személy elektronikus formában nyújtotta be a kérelmet, az Üzemeltető elektronikus formában adja meg az információt, kivéve, ha az érintett más módon kérte az információ megadását. 

Ha az Üzemeltető az érintett kérelme alapján nem hoz intézkedéseket, akkor a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül haladéktalanul köteles tájékoztatni őt a cselekvés elmaradásának okairól és a panasz benyújtásának lehetőségéről, a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál. 

Az érintett jogaival kapcsolatos értesítéseket és intézkedéseket, valamint a személyes adatok megsértéséről szóló értesítéseket díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy aránytalan, különösen ismétlődő jellege miatt, az Üzemeltető:

 • ésszerű díjat követelhet, figyelembe véve az információszolgáltatás adminisztratív költségeit, vagy figyelembe véve az értesítés adminisztratív költségeit, vagy 
 • megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Az Üzemeltető bizonyítja a kérelem nyilvánvaló megalapozatlanságát vagy az alkalmazás alkalmatlanságát. Az Üzemeltető kérheti az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk megadását, ha megalapozott kétségei vannak személy azonosságával kapcsolatban. 

9.7. Panasz benyújtásának joga

Személyes adatai jogosulatlan feldolgozásának gyanúja esetén Ön, mint érintett személy, jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, elsősorban az Ön szokásos tartózkodási helyén, munkahelyén vagy állítólagos jogsértése szerinti tagállamban. A Szlovák Köztársaság felügyeleti szerve a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.dov.sk

9.8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Üzemeltető nem dolgozza fel az érintett személyek személyes adatait sem automatizált döntéshozatallal, sem profilalkotással.

9.9. További információk az érintett személy számára

Az érintett személy, aki regisztrált az E-shop honlapján, bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a megadott személyes adatait, valamint törölheti regisztrációját, miután bejelentkezett az E-shop honlapjára az "Ügyfélzóna" részben.

Az Üzemeltető e-shopja nem alkalmas 16 év alatti személyek számára. 16 éven aluli személy ezt az online áruházat csak törvényes képviselőjének (szülőjének vagy gyámjának) beleegyezésével használhatja.

Az Üzemeltető ezen utasításnak megfelelően tájékoztatást nyújt elektronikus úton vagy a rendelettel összhangban, az érintett személlyel egyeztetett egyéb módon. Az érintett személy kérésére az Üzemeltető szóban is megadhatja az információt, ha az érintett személy más módon igazolja személyazonosságát. 

9.10. Példák és minták

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához ügyfél-elégedettségi kérdőív

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához hűségprogram

Tiltakozás az személyes adatok érintett személy általi feldolgozása ellen

A hozzájárulás visszavonása