Barion Pixel

Üzleti feltételek

1. A www.kertre.hu honlap általános rendelkezései 

Ezek az üzleti és reklamációs feltételek szabályozzák az eladó, a RESIZE s.r.o., székhelye: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Szlovákia, KSH-szám: 51477599, nyilvántartva a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásában, szekció: Sro, betétszám: 127674 / B (a továbbiakban mint: "Eladó") és a Vevő közt mint szerződő felek közt létrejött adásvételi szerződéséből eredő jogokat és kötelezettségeket, amelynek tárgya áruk adás-vétele az eladó elektronikus kereskedelmi honlapján. 

Az Eladó elérhetőségei: 

RESIZE s.r.o., székhelye: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Szlovákia, KSH-szám: 51477599, nyilvántartva a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásában, szekció: Sro, betétszám: 127674 / B, adóazonosító szám: 2120750643, HÉA-szám: SK2120750643. Levelezési cím: www.kertre.hu, Expandeco - RESIZE, East Gate Business park B1 - Magyar Posta Fót 2151Magyarország.

Telefon: +36 1 234 4577

E-mail: bolt@kertre.hu

Felügyeleti hatóság: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

felügyeleti osztály

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Ezek az üzleti és reklamációs feltételek, az adásvételi szerződés megkötésének napján érvényes módosításban az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi szerződést köt, amelyben megállapodnak az ezen üzleti és reklamációs feltételektől eltérő feltételekről, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek ezen üzleti és reklamációs feltételekkel szemben. Az így megállapodott feltételek nem lehetnek ellentétben más jogszabályokkal (az áru visszaküldésének határidejének lerövidítése, jótállási idő, stb.).

1.2. E üzleti és reklamációs feltételek alkalmazásában a kiegészítő szerződés olyan szerződést jelent, amely alapján a Vevő árut vásárol, vagy az Eladó adásvételi szerződés tárgyához kapcsolódó szolgáltatást nyújt neki, miközben az árut kölcsönös megállapodásuk alapján az eladó vagy harmadik személy szállítja le. 

1.3. Az eladó által üzemeltetett bármely elektronikus kereskedelmi honlapon megjelenített áruk vételára ÁFÁ-t is tartalmaz a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai által meghatározott összegben, és nem tartalmazza az áruszállítás vagy más választható szolgáltatások árát. Minden akció a készletek elfogyásáig érvényes, kivéve, ha egy adott termékleíráson az másképp van feltüntetve.

1.4. Az Eladó fenntartja jogát, hogy bármikor módosítsa az általa üzemeltetett bármely elektronikus kereskedelmi honlapon felsorolt ​​áruk árát. Az áru változása nem vonatkozik az árváltozás előtt kötött adásvételi szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árut még nem szállították le.

1.5. Abban az esetben, ha az Eladó nem tesz eleget a Szlovák Köztársaság vagy az Európai Közösségek hatályos jogszabályaiban vagy jelen feltételekben meghatározott kötelezettségeinek, a Vevő az Eladóval szembeni jogát az illetékes bíróság útján gyakorolhatja.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

2.1. Az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot a Vevő küldi meg az Eladónak kitöltött és elküldött űrlap formájában az Eladó honlapján, amely az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatnak minősül, amelynek tárgya a Vevő által választott áru tulajdonjogának átruházása a tárgyi megrendelés értelmében (a továbbiakban mint: "Megrendelés").

2.2. A megrendelés elküldését követően a Vevő megkapja e-mail címére az Eladó elektronikus rendszere által automatikusan kiállított igazoló jelentést (a továbbiakban mint: „A megrendelés kézbesítésének visszaigazolása”). Szükség esetén a Vevő e-mail címére a megrendeléssel kapcsolatos minden egyéb információt is el lehet küldeni.

2.3. A Kézbesítési visszaigazolás információt tartalmaz arról, hogy a megrendelést az eladónak kézbesítették, azonban nem tekinthető az adásvételi szerződés jóváhagyásának.

2.4. Az Eladó ezután információt küld a Vevő e-mail címére arról, hogy elfogadta-e Vevő megrendelését (a továbbiakban mint: "Megrendelés elfogadása”). A Megrendelés elfogadása információkat tartalmaz az adásvételi szerződés tárgya szerint értékesítendő áru elnevezéséről és specifikációjáról, továbbá az áru és/vagy egyéb szolgáltatás áráról, az áru várható szállítási idejének időpontjáról, az áru kézbesítési helyének nevéről és további adatokról, esetleg a szállítás áráról, feltételeiről, módjáról és a megállapodás szerinti szállítási helyre való kézbesítés időpontjáról, az eladóra vonatkozó adatokról (cégnév, székhely, KSH-szám, cégjegyzékszám stb.), vagy egyéb szükséges adatokról.

2.5. Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az Eladó a Megrendelés elfogadását elektronikus vagy írásos formában eljuttatja a Vevőhöz.

2.6. A megrendelés elküldése előtt az Eladó világos, egyértelmű, érthető és félreérthetetlen módon tájékoztatta a Vevőt a szerződéskötés előtti fizetésre, üzleti, szállítási és egyéb feltételekre vonatkozó információkról, éspedig:

a) az áru fő jellemzőiről vagy a szolgáltatás jellegéről az alkalmazott kommunikációs eszköznek és az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben, az eladó vonatkozó elektronikus kereskedelmi katalógus honlapján,

b) az eladó kereskedelmi nevéről és székhelyéről tájékoztatott az eladó illetékes vonatkozó elektronikus kereskedelmi aloldalán, valamint az ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. cikkében, amelyek az eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán találhatók,

c) az eladó telefonszámáról és egyéb olyan adatokról, amelyek a Vevő számára fontosak az Eladóval való kapcsolattartásához, különösen az e-mail címére és a faxszámra, ha van ilyen, tájékoztatott az eladó illetékes vonatkozó elektronikus kereskedelmi aloldalán, valamint az ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. cikkében, 

d) az Eladó címéről, ahol a Vevő panaszt nyújthat be az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, vagy más hasonló esetben, az Eladó tájékoztatott a illetékes vonatkozó elektronikus kereskedelmi aloldalán, 

e) az áru vagy szolgáltatás teljes áráról, beleértve a ÁFÁ-t és minden egyéb adót, vagy ha az áru vagy szolgáltatás jellegére való tekintettel az árat nem lehet ésszerűen előre meghatározni, annak kiszámítási módjáról, valamint a szállítási, kézbesítési, postai és egyéb költségekről és díjakról, vagy ha ezeket a költségeket és díjakat nem lehet előre meghatározni, akkor arról, hogy a Vevő köteles ezeket megfizetni, akkor értesítette az Eladót az eladó vonatkozó elektronikus kereskedelmi katalógus honlapján,

f) a fizetési feltételekről, a szállítási feltételekről, az áru Eladó által vállat kézbesítési vagy a szolgáltatás nyújtásárnak időtartamáról, a fizetési feltételekről, panaszok, sérelmek és javaslatok alkalmazására és kezelésére vonatkozó eljárásokra vonatkozó információkról, amelyekről a Vevőt a jelen üzleti és reklamációs feltételek cikkeiben tájékoztatta, amelyek az eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán találhatók,

g) az Eladó  üzleti és reklamációs feltételek aloldalának 10. cikkébe foglalt tájékoztatásról a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállási jogával kapcsolatos információkról, a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának feltételeiről, időtartamáról és módjáról, 

h) az adásvételi szerződéstől való elállására szolgáló űrlapról az üzleti és reklamációs feltételek 10. cikkében tájékoztatott, amely az eladó elektronikus kereskedelmi aloldalán található; egyúttal az Eladó a jelen üzleti és reklamációs feltételek mellékletében is megadta az adásvételi szerződéstől való elállási űrlapot, amely az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

i) azon információkra vonatkozóan, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor ő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeit a 102/2014 Z.z. számú, a Fogyasztóvédelemről az áruk értékesítésénél vagy szolgáltatásnyújtásnál távértékesítési szerződés vagy az eladó helyiségein kívül kötött szerződés (a továbbiakban mint: „Távolsági értékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény”), módosított törvény 10. § (3) bekezdése alapján, és ha eláll az adásvételi szerződéstől, akkor viseli azon áruk visszaküldésének költségeit, amelyeket jellegüknél fogva postai úton nem lehet visszaküldeni. Ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. cikke az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

j) a Vevő fizetési kötelezettségéről, a Távolsági értékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény 10. § (5) bekezdése alapján az Eladó által ténylegesen nyújtott teljesítéssel kapcsolatban, abban az esetben, ha a Vevő eláll a szolgáltatási szerződéstől, miután az Eladónak megadta a Távolsági értékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény 4. § 6. bekezdése szerinti kifejezett hozzájárulását, tájékoztatta az üzleti és reklamációs feltételek 10. cikke értelmében, amely az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található, 

k) azokról a körülményekről, amikor a Vevő elveszti a szerződéstől való elállási jogát ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. cikke alapján, amely az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

l) az áruk vagy szolgáltatások hiányosságaira vonatkozó eladói felelősségére vonatkozó utasításokról a Polgári törvénykönyv 622. és 623. §-a értelmében ezen üzleti és reklamációs feltételek 8. pontjában tájékoztatott, amely az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

m) a Polgári Törvénykönyv 502. §-ában előírt elveknél szigorúbb elvek szerint a gyártó vagy az eladó által biztosított garancia meglétéről és részleteiről, ha a gyártó vagy az eladó számára biztosítja, valamint az áruk eladása vagy a szolgáltatások nyújtása után a vevőnek nyújtott segítség és szolgáltatások meglétére és feltételeire vonatkozó információk, ha nyújtanak ilyen segítséget, tájékoztatta az Eladót a vonatkozó elektronikus kereskedelmi katalógus oldalon és az üzleti és reklamációs feltételek 9. cikkében, amely az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található, 

n) a vonatkozó magatartási kódexek létezéséről, amelyeknek betartására az Eladó kötelezte magát, valamint arról, hogy a Vevő ezekkel a kódexekkel hogyan ismerkedhet meg, vagy hol érhetők el a kódexek szövegei az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi katalógusa oldalán,

o) határozott idejű szerződés esetén a szerződés időtartamáról; határozatlan időre kötött szerződés vagy olyan szerződés esetén, amelyben érvényessége automatikusan meghosszabbodik, a szerződés felmondásának feltételeire vonatkozó információkról is, tájékoztatott az eladó e-shopjának illetékes katalógusoldaláról, valamint azokról az üzleti és reklamációs feltételekről, amely az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán találhatók,

p) a Vevő adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartamáról, ha az adásvételi szerződés ilyen kötelezettséget von maga után a Vevő számára, tájékoztatott az eladó e-shopjának illetékes katalógusoldaláról, amely az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

q) a Vevő azon kötelezettségéről, hogy az Eladó kérésére előleget fizessen vagy más pénzügyi biztosítékot nyújtson, valamint a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó feltételekről, ha az adásvételi szerződésből következik, hogy a Vevőt ilyen kötelezettségről tájékoztatta az Eladó e-shopjának illetékes katalógusoldalán, valamint a jelen üzleti és reklamációs feltételekről, amelyek az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

r) a funkcionalitásról, beleértve az elektronikus tartalom védelmére vonatkozó alkalmazandó műszaki védelmi intézkedéseket, ha alkalmazandó, tájékoztatta az Eladó e-shopjának illetékes oldalán a valamint a jelen üzleti és reklamációs feltételekről, amelyek az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

s) az elektronikus tartalom kompatibilitásáról olyan hardverekkel és szoftverekkel, amelyekről az Eladónak tudomása van, vagy ésszerűen elvárható, hogy tudjon róla, ha alkalmazandó, tájékoztatta az Eladó e-shopjának illetékes katalógus oldalán a valamint a jelen üzleti és reklamációs feltételekről, amelyek az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

t) a peren kívüli vitarendezés alternatív vitarendezési rendszeren keresztül történő lehetőségeiről és feltételeiről, ha az Eladó vállalta e rendszer használatát, tájékoztatta az Eladó e-shopjának illetékes katalógus oldalán, valamint a jelen üzleti és reklamációs feltételekről, amelyek az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

u) az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges műveletekről azáltal, hogy ezeket a szükséges műveleteket leírja ezekben az üzleti és reklamációs feltételekben, amelyek az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

v) arról, hogy az adásvételi szerződést az Eladónál elektronikus formában tárolják, és a Vevő rendelkezésére áll, miután a Vevő írásban azt kéri, tájékoztatta az Eladó e-shopjának illetékes katalógus oldalán a valamint a jelen üzleti és reklamációs feltételekről, amelyek az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

w) arról, hogy a szerződés megkötéséhez felajánlott nyelv a szlovák nyelv, amelyet az eladó e-shopjának illetékes katalógusoldalán és ezen üzleti és reklamációsfeltételekben tájékoztatnak, amelyek az Eladó illetékes elektronikus kereskedelmi aloldalán található,

x) arról, hogy az Eladónak joga van 2 € összegű tárolási díjat felszámítani a Vevő által át nem vett reklamációért áfával minden tárolási nap után. A tárolási díjat a panasz átvételére vonatkozó e-mail vagy levél kézbesítésétől számított 30 napig kell alkalmazni.

2.7. Ha az eladó nem teljesítette az ezen üzleti és reklamációs feltételek 2.6. pontja e) betűje szerinti kiegészítő díjak vagy egyéb költségek megfizetésére illetve az áru visszaküldésének költségére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a 2.6. pont i) betű értelmében, a Vevő ezeket a többletköltségeket vagy díjakat nem köteles megfizetni.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei 

3.1. Az eladó köteles:

a) leszállítani az árut a megbeszélt mennyiségben, minőségben és időben a Vevőnek, elfogadott megrendelés alapján, és becsomagolva, vagy szállításra előkészítve az épségének megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon,

b) biztosítani, hogy a leszállított áru megfeleljen a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályainak,

c) közvetlenül az adásvételi szerződés megkötése után, de legkésőbb az áru leszállításával egy időben tanúsítást nyújtani a Vevőnek az adásvételi szerződés megkötéséről tartós adathordozón, például e-mailben. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a 2.6. pontban említett összes információt, beleértve az adásvételi szerződéstől való elállási űrlapot.

d) legkésőbb az áruval együtt írásban vagy elektronikus formában átadni a Vevőnek az áru átvételéhez és használatához szükséges összes dokumentumot és az érvényes szlovák jogszabályok által előírt egyéb dokumentumokat (használati utasítások szlovák nyelven, garancialevél, szállítólevél, adóügyi dokumentum) ). A garancialevél funkciója teljes mértékben helyettesíthető a vásárlást igazoló dokumentummal, számlával.

3.2. Az Eladónak joga van ahhoz, hogy neki a Vevő a szállított áru a vételárát megfelelően és időben fizesse ki.

3.3. Ha a készletek eladása vagy az áruk elérhetetlensége miatt az Eladó nem képes az árut a Vevőnek leszállítani az adásvételi szerződésben megállapított vagy a jelen üzleti és reklamációs feltételek feltételei szerint meghatározott időtartamon belül, illetve a megbeszélt vételáron, az Eladó köteles felajánlani a Vevőnek felajánlani az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségét (a megrendelés törlését). A Vevő az adásvételi szerződéstől elállhat e-mailben. Abban az esetben, ha a Vevő a vételárat vagy annak egy részét már kifizette, az Eladó az e-mail kézbesítésének napjától illetve a megrendelés dátumától számított 14 napon belül visszaküldi a Vevőnek a már kifizetett vételárat vagy annak részét. 

Az áru vételárát úgy térítik vissza, ahogyan az ki volt fizetve, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Abban az esetben, ha a Vevő nem fogadja el az Eladó által kínált csereteljesítést, és ésszerű időn belül az adásvételi szerződéstől sem áll el, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, és abban az esetben, ha a Vevő a vételárat vagy annak részét már kifizette, az Eladó köteles a Vevőnek a már kifizetett vételárat vagy annak részét az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül visszafizetni.

4. A vevő jogai és kötelezettségei 

4.1. A Vevőt az Eladó tájékoztatta arról, hogy a megrendelés tartalmazza az ár megfizetésének kötelezettségét.

4.2. A vevő köteles:

a) átvenni a megrendelt és leszállított árut,

b) megfizetni az Eladónak a megegyezett határidőn belül a megegyezett vételárat, beleértve az áruk szállításának költségét is,

c) a szállítólevélen saját, vagy az általa felhatalmazott személy aláírásával megerősíteni az áru átvételét.

4.3. A Vevőnek joga van igényelni az árunak a szerződő felek által megállapított mennyiségben, minőségben, időpontban és a megegyezett helyre való szállítására.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1. Az áruk szokásos elérhetőségét és feladási dátumát minden terméknél feltüntetik az elektronikus kereskedelmi honlapon.

5.2. Ha az Eladó és a Vevő az adásvételi szerződésben másként nem állapodtak meg, az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a terméket eljuttatni a Vevőhöz. Ha az Eladó nem teljesítette az áru leszállítására vonatkozó kötelezettségét az első mondat szerinti határidőn belül, a Vevő felszólítja őt, hogy szállítsa le a terméket az általa felajánlott további ésszerű határidőn belül. Ha az Eladó még ezen ésszerű határidőn belül sem szállítja le a terméket, a Vevő jogosult elállni a szerződéstől.

5.3. Az Eladó jogosult felhívni a Vevőt az áru átvételére még az adásvételi szerződésben megállapított szállítási határidő lejárta előtt.

5.4. Előfordulhat, hogy az áruk monitoron látható színes kivitelezése nem egyezik meg pontosan a tényleges színárnyalatokkal úgy, ahogyan a Vevő valóban érzékeli azokat. A színárnyalatok megjelenítése többek között a kijelző monitor, ill. más használt megjelenítő eszköz minőségétől is függ.

5.5. A Vevő köteles az árut átvenni az áru leszállítása előtti időpontban az Eladóval vagy annak jogosult képviselőjével az áru leszállítására az adásvételi szerződésben megegyezett helyen, vagy más egyeztetett módon, (a továbbiakban mint: „Helyszín”). A Vevő köteles az árut átvenni abban az időtartamban, amelyben az Eladó vagy az áru leszállítására jogosult képviselője, és a Vevő az adásvételi szerződésben, vagy más módon az áru leszállítását megelőző időben meg állapodtak (a továbbiakban mint: „Időtartam”) ). 

5.6. Ha az Eladó az árut a Vevőnek a Helyszínre és az időtartamon belül leszállítja, a Vevő köteles az árut személyesen átvenni, vagy gondoskodni arról, hogy távolléte idején az árut az áru átvételére általa felhatalmazott személy vegye át, és írja alá az jegyzőkönyvet a vételár megfizetéséről, valamint az áru leszállításáról és átadásáról. Az áru átvételére feljogosított személy köteles az Eladónak benyújtani a Megrendelés elfogadásának másolatát. Az árut kézbesítettnek és átvettnek kell tekinteni az áru Vevőnek történő átadásának időpontjától kezdve. Az áru Vevőnek történő leszállítása azt jelenti, hogy az árut a Helyszínre szállítják, a Vevő vagy a Vevő által felhatalmazott harmadik személy azt átveszi, és a vételár megfizetéséről, valamint az áru Vevő általi leszállításáról és átadásáról szóló jegyzőkönyvet aláírja. 

5.7. Ha szükség lesz az áru szállításának ismétlésére a Vevőnek a Helyszínen és az Időtartamban való távolléte miatt, vagy ha a Vevő az adásvételi szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül nem fogadja el az árut az Időtartomány lejárta utáni 7 napon belül, az Eladó jogosult kártérítésre az áru sikertelen szállítási kísérletének tényleges költségek összegében. Ebben az esetben a szállítási költségek teljes ára a vevőt terheli, a kedvezményes szállítási ár kivételével.  

5.8. Az adásvételi szerződés azzal a megkötési feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő az áru átvételére vonatkozó felhívását követő 14 napon belül nem fizeti meg az Eladónak a megállapodott vételárat, a jelen üzleti feltételek 4.2. pontjának megfelelően, a szerződés a kezdetektől fogva felmondottnak minősül, a szerződő felek visszakapják vagy kicserélik az összes kapott szolgáltatást, és az Eladó visszaszerzi jogát a megrendelt áruval való szabad rendelkezésre.

5.9. A Vevő jogosult a szállítmányt, azaz az árut és csomagolását közvetlenül a kézbesítés után megvizsgálni az Eladó képviselőjének jelenlétében. Abban az esetben, ha a Vevő az áru hiányosságát észleli és/vagy ha a szállítás nem teljes (kisebb mennyiség, illetve hiányzik a megrendelt áru), az Eladó képviselője köteles engedélyezni a vevőnek, hogy a hiányosság mértékét és jellegét jegyzőkönyvezze, amit az Eladó képviselője aláírásával megerősít. Az Eladónak átadott ilyen jegyzőkönyv alapján a Vevő utólag megtagadhatja a leszállított hibás áru átvételét, vagy megerősítheti a hibás áru leszállítását, és ezt követően a jelen üzleti és reklamációs feltételek 8. cikke alapján panaszt nyújthat be az áruval kapcsolatban az Eladónál vagy az általa kijelölt személynél. Abban az esetben, ha a Vevő megtagadja a szállított hibás áru átvételét, az áru visszaküldésének minden célszerűen keletkezett költsége az Eladót terheli. A termék mechanikai sérüléseire vonatkozó követeléseket, amelyek a szállítmány átvételekor nem voltak nyilvánvalóak, a szállítás kézhezvétele után azonnal meg kell tenni. Az ilyen jellegű későbbi igényeket az Eladó csak akkor fogadja el, ha a Vevő bizonyítja, hogy az áruátvétel idejében már hibás volt. Személyes átvétel esetén a Vevő köteles haladéktalanul ellenőrizni a csomag tartalmát.

5.10. A Vevő abban az esetben, ha az Eladó az árut nem szállítja le az üzleti és reklamációs feltételek 5.2. pontjában meghatározott határidőn belül, jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és az Eladó köteles a vételár már kifizetett részét a Vevőnek visszatéríteni az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Az áru vételárát visszaküldi ugyanolyan összegben, amilyenben azt átvette, személyes átvétel esetén a Vevő számlájára készpénzmentes banki átutalással küldi vissza.

6. Vételár

6.1. Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződésben megállapított áru vételárát a Megrendelés elfogadása tartalmazza (a továbbiakban mint: "vételár"). Ha a megrendelés kézbesítési visszaigazolásában feltüntetett vételár magasabb, mint az azonos árukra vonatkozó, az e-kereskedelmi ajánlatban feltüntetett ár a megrendelés Vevő általi elküldésekor, az Eladó elektronikus üzenetet küld a Vevőnek az új összegű vételár felajánlásáról szóló információval, amely az Eladó új adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatának tekintendő, amit a Vevőnek kifejezetten meg kell erősítenie e-mailben vagy írásban ahhoz, hogy érvényes adásvételi szerződést kössenek.

6.2. A Vevő köteles megfizetni az Eladónak a vételárat, beleértve az áru szállítási költségét is készpénzben, illetve bakkártyával személyes átvételkor, online fizetési kártyával, utánvéttel az áru leszállításának helyén vagy elektronikus átutalással az eladó számlájára, amely a megrendelés elfogadásakor vagy az eladó honlapján szerepel az áru átvétele előtt. A vevő a Quatro-szolgálaton keresztül igénybe veheti a fogyasztói részletfizetéses hitelnyújtás lehetőségét is. 

6.3. Abban az esetben, ha a Vevő készpénzmentes átutalással fizeti meg az Eladónak a vételárat, a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételárat jóváírták az Eladó számláján.

6.4. A Vevő az Eladónak köteles megfizetni a megállapodás szerinti áru vételárát az adásvételi szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor. 

6.5. Abban az esetben, ha a Vevő az Eladónak nem fizeti meg a teljes vételárat az áru Weboldalra történő szállításának időpontjáig, és a felek nem állapodtak meg abban, hogy a vételárat részletekben fizetik , az Eladó jogosult megtagadni az áru Vevőnek való szállítását. 

6.6. Az áru beszerelésével és szállításával kapcsolatos költségeket a vételár nem tartalmazza, és az Eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat nyújtani a vevőnek.

6.7. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

7. A tulajdonjog megszerzése és az áruk károsodásának kockázatának átruházása

7.1. Az áru megbeszélt helyen történő átvételével az áru tulajdonjoga a Vevőre száll át. Az a Vevő, aki nem felel meg a fogyasztó 250/2007 Z.z. számú fogyasztóvédelmi törvény 2.§-ának a) pontjában meghatározott fogalomnak és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990 Z.z. számú módosított szabálysértésekről szóló törvénynek (a továbbiakban mint: "Törvény"), az áru tulajdonjogát csak az áru teljes vételárának teljes kifizetése után szerzi meg.

7.2. Az áru sérülésének kockázata akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy a Vevő által felhatalmazott harmadik személy az Eladótól vagy az áru leszállítására jogosult képviselőjétől átveszi az árut, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor, amikor az Eladó lehetővé teszi a Vevőnek az áru feletti rendelkezést, és a Vevő az árut nem veszi át. 

8. Reklamációs eljárás (felelősség a hibákért, jótállás, reklamációk)

8.1. Az áru eltávolítható meghibásodása esetén a Vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és megfelelően eltávolíttatni. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

8.2. A Vevő a hiba kijavítása helyett igényelheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a tárgyi alkatrész cseréjét, ha az Eladónak az áru cseréje, illetve a hiba elhárítása által nem keletkeznek aránytalan költségek.

8.3. A hiba kijavítása helyett az Eladó a hibás árut mindig hibátlanra cserélheti, ha ez a Vevő számára nem okoz komoly nehézségeket.

8.4. Az áru eltávolíthatatlan hibája esetén, amely akadályozza az áru hibátlan, rendeltetésszerű használatát, a Vevőnek joga van az árut kicserélni, vagy elállni az adásvételi szerződéstől. Ugyanez a jog illeti a Vevőt a kijavítható hibák esetén, ha azonban a hiba az elhárítása utáni ismétlődik, vagy a termék további hibái miatt a Vevő az árut nem tudja megfelelően használni. Az áruk szakmai megítélését akkreditált személy végzi.

8.5. Egyéb javíthatatlan hibák esetén a vevő jogosult az termék árának ésszerű kedvezményére.

8.6. Az Eladó a Vevőt tájékoztatta a Polgári Törvénykönyv 622. §-a (ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.1. - 8.3. pontja) és a Polgári Törvénykönyv 623. §-a (ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.4.-8.4. pontja) adódó jogairól azzal, hogy ezeket az üzleti és reklamációs feltételeket a honlapjának illetékes aloldalára helyezte, és a Vevőnek lehetősége van azokkal a megrendelés elküldése előtt megismerkedni.

8.7. Az Eladó az áru hibáiért a Szlovák Köztársaság vonatkozó előírásainak megfelelően felelős, a Vevő pedig szükség esetén reklamációt köteles az eladónak vagy az általa kijelölt személynek benyújtani. A jótállási időszak eltelte utáni szervizelésre kijelölt személyekre és szervizpontokra vonatkozó információk a garancialevél hátoldalán találhatók, vagy az Eladó a Vevő kérésre telefonon vagy e-mailben nyújt információt a Vevőnek. 

8.8. A reklamációk kezelésére az Eladó érvényes reklamációs eljárása az irányadó, azaz az üzleti és reklamációs feltételek 8. pontja. A Vevő az adásvételi szerződés megkötése előtti időszakban megfelelően megismerkedett a panasztételi eljárás folyamatával, és tájékoztatást kapott az áru igénylésének feltételeiről és módjáról, ideértve a követelések benyújtásának helyét is, valamint a garanciális javítások elvégzéséről a Törvény 18. § (1) bekezdése értelmében azzal, hogy ezeket az üzleti és reklamációs feltételeket a honlapjának illetékes aloldalára helyezte, és a Vevőnek lehetősége van azokkal a megrendelés elküldése előtt megismerkedni.

8.9. A panasztételi eljárás azokra az árukra vonatkozik, amelyeket a Vevő az Eladótól vásárolt, e-shop formájában az Eladó e-shop honlapján.

8.10. A jótállási időszak alatt a Vevőnek joga van az Eladótól követelni az eladótól vásárolt áru hibáinak elhárítását, amelyekért a gyártó, szállító vagy Eladó felelős.

8.11. Hibás áru esetében, a Vevőnek joga van reklamációt benyújtani az Eladó üzemhelyén a Törvény 18. § (2) bekezdése értelmében úgy, hogy az árut az Eladó telephelyére kézbesíti, és az Eladónak nyilatkozik a Vevő az ezen üzleti és reklamációs feltételek  8.1.-8.4. pontjai szerinti jogaira  való értékesítési szándékáról (a továbbiakban mint: "Panaszbejelentés") például kitöltött reklamációs űrlap formájában, amely az Eladó e-shopjának illetékes aloldalán, valamint az ezen üzleti reklamációs feltételek 2. sz. mellékletében található. Az Eladó javasolja reklamáció céljából való postázás esetén az árut bebiztosítani. Az Eladó utánvéti küldeményt nem fogad el. A Vevő köteles a Panaszbejelentésben minden szükséges információt valós módon közölni, különös tekintettel az áru hibájának típusára és mértékére; a Vevőnek egyúttal meg kell adnia azt is, hogy a Polgári Törvénykönyv 622. és 633. §-ából eredő melyik jogait kívánja értékesíteni. A Vevőnek joga van reklamációs jogát érvényesíteni az áru gyártója által a garanciális javítások elvégzésére felhatalmazott személynél is (a továbbiakban mint: "Kijelölt személy"). A Kijelölt személyek listája megtalálható a garancialevélben, vagy az Eladó a Vevő kérésére a listát elküldi neki.

8.12. Az eladónak szállítandó árura vonatkozó panasztételi eljárás azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a panaszbejelentés kézbesítése az Eladónak,

b) az igényelt árnak a Vevőtől az Eladónak vagy kijelölt személynek való kézbesítése, 

c) hozzáférési kódok, jelszavak stb. Eladónak való kézbesítése az igényelt áruhoz, ha ezek az adatok szükségesek a reklamáció megfelelő kezeléséhez.

8.13. Ha a reklamáció tárgya olyan áru, amelyet nem lehet objektíven eljuttatni az Eladóhoz, vagy amely véglegesen telepítve van, a Vevő az üzleti és reklamációs feltételek 8.12. a) és c) pontjaiban foglalt feltételek teljesítését túlmenően az említett reklamációs és üzleti feltételek alapján köteles minden szükséges együttműködést biztosítani ahhoz, hogy az Eladó vagy az Eladó által kijelölt harmadik személy a kérdéses árut ellenőrizhesse. A reklamációs eljárás, amely olyan árura vonatkozik, amelyet nem lehet objektíven eljuttatni az eladóhoz, vagy amelyek véglegesen telepítve van, azon a napon kezdődik, amikor az árut az előző mondatnak megfelelően megvizsgálták. Ha azonban az Eladó vagy az általa kijelölt harmadik személy - a Vevő által biztosított szükséges együttműködés ellenére - nem biztosítja az ellenőrzést ésszerű időn belül, de legkésőbb az Értesítés Eladó részére történő kézbesítésétől számított 10 napon belül, a panaszkezelési eljárás a Értesítés Eladó részére történő kézbesítésének napján kezdődik. 

8.14. Az Eladó vagy az általa kijelölt személy az eladó által választott megfelelő formában megerősítést küld a Vevőnek az árura vonatkozó követeléseiről, például e-mail formájában vagy írásban, amelyben köteles pontosan jelezni az áru állítólagos hibáit, és ismét tájékoztatni a fogyasztót az ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.1.-8.3. pontjai (Ptk. 622. §-ának rendelkezései), valamint a 8.4. 8.4, pontjai szerinti jogairól (a Ptk. 623. §-ának rendelkezései). Ha a reklamációt távközlési eszközök réven nyújtják be, az Eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a Vevőnek a reklamáció megerősítését; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz igazolásával együtt kell kézbesíteni; a követelés megerősítését nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek lehetősége van más módon bizonyítani a reklamációját. 

8.15. A vevő jogosult eldönteni, hogy mely jogaival kíván élni a Ptk. 622. és 623. §-ai értelmében, és ezzel egyidejűleg köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni döntéséről. A Vevő azon döntése alapján, hogy a Ptk. 622. és 623. §-ai szerinti melyik jogait kívánja alkalmazni, az Eladó vagy a kijelölt személy köteles meghatározni a panaszok kezelésének módját az Törvény 2. § m) pontja alapján haladéktalanul, bonyolultabb esetekben a reklamációs eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, indokolt esetekben, különösen akkor, ha az áru állapotának komplex műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a panasztételi eljárás kezdetétől számított 30 napon belül. A reklamáció kezelésének módjának meghatározása után az Eladó vagy a kijelölt személy haladéktalanul kezeli a panaszt, indokolt esetben a reklamáció később is megoldható. A reklamáció rendezése azonban nem tarthat tovább a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál. A panasz rendezésére rendelkezésre álló határidő lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni.

8.16. Ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül nyújtotta be az árura vonatkozó igényét, az Eladó csak felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy szakértői véleménye vagy nyilatkozata alapján utasíthatja el a követelést (a továbbiakban mint: „az áru szakértői értékelése”). A szakértői értékelés eredményétől függetlenül az Eladó nem követelheti a Vevőtől, hogy fizesse meg az áru szakmai értékelésével kapcsolatos költségét, sem az áru szakmai értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket. 

8.17. Ha a vevő 12 hónappal az adásvételi szerződés megkötése után reklamált, és az Eladó azt elutasította, a panaszt kezelő személy köteles a panaszokmányban feltüntetni, hogy a Vevő kinek küldheti az árut szakmai értékelésre. Ha a Vevő az árut szakértői értékelésre küldi a panasz kezeléséről szóló dokumentumban meghatározott kijelölt személynek, akkor az áru szakértői értékelésének költségeit, valamint az összes kapcsolódó, célszerűen felmerült költséget az Eladó viseli. Ha a Vevő szakmai értékeléssel bizonyítja az Eladó felelősségét az áru állítólagos hibájáért, ismételten panaszt nyújthat be; miközben a jótállási idő az áru szakmai értékelése során nem jár le. Az Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek az újbóli reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül az áru szakmai értékelésével kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, célszerűen felmerült költségeket. Az ismételten benyújtott igény nem utasítható el.

8.18. A jótállás nem terjed ki olyan hibákra, amelyekről az Eladó értesítette a Vevőt a szerződés megkötésekor, vagy amelyekről - figyelembe véve az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit - tudnia kellett.

8.19. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a hibás árut kicserélje más hibátlan, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező árura, ha ez a Vevő számára nem okoz komoly nehézségeket.

8.20. Az eladó az áru hibáiért nem vállal felelősséget, ha:

a) a Vevő az áru jótállási időszakának végéig nem élt az Eladó felelősségével kapcsolatos jogaival kapcsolatban,

b) az áru hibáját a vevő által okozott mechanikai sérülés okozta,

c) az áru hibáját az áru olyan körülmények közötti használata okozta, amelyek intenzitása, nedvessége, kémiai és mechanikai hatásai nem felelnek meg az áru természetes környezeti hatásainak,

d) az áru hibáját az áru nem megfelelő kezelése, kiszolgálása vagy az áru elhanyagolás okozta,

e) az áru hibáját az áru károsodása okozta a túlterhelés vagy túlzott intenzitású használat következtében, megsértve a dokumentációban meghatározott feltételeket vagy az áru meghatározott használatának általános elveit,

f) az áru meghibásodását elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események okozták,

g) az áru hibáját az áru véletlen károsodása és véletlenszerű romlása okozta,

h) az áru hibáját szakszerűtlen beavatkozás, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság, vagy más vis maior okozta,

i) az áru hibáját illetéktelen személy beavatkozása okozta.

A szállítmány hiányossága, ill. nyilvánvaló hibája esetén, amelyet a Vevő az áru átvételekor a szállítmány ellenőrzésével megállapíthat, és amelyről nem értesítette az Eladó képviselőjét a jelen üzleti és reklamációs feltételek 5.9. pontjának megfelelően, későbbi reklamációt az Eladó csak akkor fogad el, ha a Vevő bizonyítja, hogy az áru hibás volt már a Vevő általi átvétel idejében.

8.21. Az Eladó köteles a reklamációt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok valamelyikével lezárni:

a) a javított áru átadásával,

b) az áru cseréjével,

c) az áru vételárának visszatérítésével,

d) az áru árából való ésszerű kedvezmény kifizetésével,

e) írásos felhívással az Eladó által meghatározott teljesítmény átvételére,

f) az áru jótállási igényének indokolt megtagadásával.

8.22. Az eladó köteles a Vevőnek kiadni a reklamáció kezelésének meghatározásának módjáról és a reklamáció kezeléséről szóló írásbeli dokumentumot legkésőbb a reklamáció benyújtásának időpontjától számított 30 napon belül személyesen, postai úton, futári vagy kézbesítési szolgáltatással.  

Az eladó a reklamáció eredményéről a reklamációs eljárás befejezése után azonnal értesíti a Vevőt telefonon vagy e-mailben, és egyidejűleg az áru kézbesítésével, ill. e-mailben a reklamáció igazolásával együtt.

Ha a reklamációs eljárás befejezése után, vagy a szerződéstől való elállás elutasítása után a Vevő az árut nem veszi át az Eladótól az Eladó átvételi felhívásának kézhezvételétől számított 7 napon belül, az eladó jogosult a Vevőtől felszámítani minden tárolási napra napi 3 € ÁFA/db tárolási díjat. 

8.23. A jótállási idő az áru leszállításától számított 24 hónap, kivéve, ha különleges esetekben más garanciális időszakot írnak elő. A szállított sporttáplálkozási termékek, az ajándékkosarakban lévő élelmiszerek és az állati takarmányok minimális eltarthatósági ideje több mint 2 hónappal rövidebb, mint az áru lejárati ideje, rövidebb lejárati idő esetén az Eladó telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Vevővel, és a küldeményt csak a Vevő hozzájárulásával küldi el.

8.24. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a vevő az áru jótállási javítása miatt az árut nem használhatta.

8.25. Ha árut egy másikra cserélik, a Vevő dokumentumot kap az áruk cseréjéről, és minden további reklamációt az adásvételi szerződés és a jelen üzleti és reklamációs feltételek alapján kell alkalmazni. Az áru új árura történő cseréje esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik, de csak erre az új árura vonatkozik. 

8.26. Javítható hiba tekintetében a reklamációt ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15. pontja szerint következőképpen rendezik:

a) az Eladó gondoskodik a hiba kiküszöböléséről, vagy

b) az Eladó a hibás árut kicseréli.

8.27. Javítható hiba esetén és ha a Vevő nem határozza meg azonnal a reklamáció ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15. pontja szerinti kezelésének módját, az Eladó a reklamációt a hiba kiküszöbölésével fogja kezelni.

8.28. Abban az esetben, ha a hiba nem orvosolható, vagy többszörösen ismétlődő kijavítható hibáról van szó, amelyek megakadályozzák az áru hibátlan, rendeltetésszerű használatát, az Eladó a Vevő döntése alapján ezen üzleti és reklamációs rend 8.15. pontja alapján következőképpen intézi: 

a) az áru más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező funkcionális árura való cseréjével, vagy

b) abban az esetben, ha az Eladó nem képes az árut más árura cserélni, a reklamációt az áru vételárának visszatérítésével rendezi.

8.29. A panaszkezelés csak a Panaszbejelentésben és az áruigény ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.14. pontja szerinti megerősítésében felsorolt ​​hibákra vonatkozik. 

8.30. Reklamáció szempontjából többször ismétlődő orvosolható hibának az olyan hiba minősül, amely több mint kétszer fordult elő.

8.31. Reklamáció szempontjából nagyobb számú orvosolható hibának több mint háromszor előforduló orvosolható hiba tekinthető.

8.32. A Vevőnek az áru hibájának eltávolítása iránti igénye az ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15. pontja alapján azáltal, hogy ezt a jogát gyakorolta, ki lett merítve és a reklamáció eredményére való tekintet nélkül ugyanazon egyedi (nem azonos típusú) hiba minden újbóli igényét reklamációját elutasítjuk.  

8.33. Ezen üzleti és reklamációs feltételek 8. pontja nem kifejezetten vonatkoznak azokra az alanyokra, akik nem felelnek meg a Törvény 2. §, a) pontja szerinti fogyasztó fogalmának.

9. Személyes adatok és azok védelme 

Az érintett személyek - vásárlók személyes adatainak áttetszhető és tisztességes feldolgozási elvének biztosítása érdekében, a www.kertre.hu honlapon működő online áruház (a továbbiakban mint: "E-shop") üzemeltetője az érintett személyeknek a következő információkat nyújtja.

Az üzemeltető azonosító adatai és elérhetőségei:

Az érintett személyek személyes adatainak feldolgozója az Eladó – a  RESIZE s.r.o. társaság, székhelye: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság, KSH-szám: 51 477 599, nyilvántartva a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásában, szekció: Sro, betétszám: 127674 / B, telefonszám: +36 1 234 4577, e-mail: bolt@kertre.hu (a továbbiakban mint: "Üzemeltető").

9.1. A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai:

Az Üzemeltető az érintettek személyes adatait a következő célokra és a következő jogalapok szerint dolgozza fel:

 • az áru megrendelésének az E-boltból történő elfogadása és feldolgozása céljából, annak szállításának biztosítása, a fizetés feldolgozására és a panaszok kezelésére – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. b) pontja (az adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek részese az érintett fél, és az adatok feldolgozása a szerződés megkötése előtti intézkedések végrehajtásához szükséges),
 • az Üzemeltető marketingtevékenységei céljából (tájékoztató hírlevelek küldése az érintett személyek e-mail címére) – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. f) pontja (az Üzemeltető jogos érdekeinek közvetlen marketing formájában történő figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy az érintett személyeket potenciális jövőbeli ügyfeleiként tájékoztassák a kedvezményezésekről, bónuszokról, új árukról stb., eladásuk népszerűsítése érdekében),
 • az Üzemeltető hűségprogramjának működtetése céljából – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. a) pontja, (hozzájárulás az érintett személyes adatainak feldolgozásához annak érdekében, hogy az Üzemeltető nyilvántartást vezessen a vásárlások értékéről az ügyfél Bónusz Klub-fiókjában a pontok és bónuszpontok kiosztása céljából, amelyek meghatározzák a jövőbeli kedvezmény összegét a személy vásárlása alkalmával az E-shopban),
 • annak érdekében, hogy az elégedettségi kérdőívet harmadik személyen keresztül eljuttassák az érintett személyekhez (a honlap üzemeltetője www.arukereso.sk) – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. a) pontja (hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez),
 • az Üzemeltető telephelyeinek ipari kamerán keresztül történő megfigyelése és kamerás felvételek készítése céljából az Üzemeltető vagyonának védelme és az Üzemeltető épületeiben tartózkodó személyek biztonsága érdekében – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. f) pontja (az Üzemeltető jogos érdeke). Az Üzemeltető jogos érdeke abban áll, hogy meg kell védenie az Üzemeltető területén lévő vagyonát, szükség esetén a bizonyítási helyzet elősegítésében, és az Üzemeltető épületeiben tartózkodó bármely természetes személy vagyonának, életének vagy egészségének károsodása esetén a bizonyítási igények elősegítésében, vandalizmus, betörés, tolvajlás, stb. esetén. Az érintett személyek adatainak feldolgozására kizárólag az érintett személynek az Üzemeltető telephelyeire való látogatása alkalmára vonatkozik. A megfigyelt területet piktogrammal jelölik, jól látható felirattal: "Kamerarendszer által felügyelt terület". Az érintett személyi adatszolgáltatás elmulasztásának következménye az Üzemeltető objektumainak való kötelező elhagyása,   
 • annak érdekében, hogy az Üzemeltető E-shopjának honlapján sütiket használjunk, nevezetesen a honlap üzemeltetéséhez szükséges technikailag szükséges sütiket (kötelező sütik), a megrendelések, valamint a statisztikai és navigációs sütik feldolgozásához, a honlap forgalmának mértékéhez az Üzemeltető E-shopjával és a látogatók magatartásával (azaz kihasználás) az adott honlapon (marketing sütik, viselkedési reklámok, profilalkotás, értékelés, monitoring használata nélkül) és a honlap látogatójának azonosításának lehetősége nélkül – jogalap a Rendelet 6. cikkének 1. bek. f) pontja (az Üzemeltető jogos érdeke, amely a honlap üzemeltetésének technikai támogatását jelenti az Üzemeltető E-shopjával, valamint a honlap működésének minőségének, tartalmának és hatékonyságának javítását vagy adaptálását, valamint az Üzemeltető honlapjának használatával kapcsolatos felhasználói élmény javítását jelenti). 

Törvény szerinti jogi kötelezettség és kötelezettség, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat a távértékesítési szerződés megkötése céljából a 250/2007 Z.z. számú,  40/1964 Zb. számú Polgári Törvénykönyvet módosító, fogyasztóvédelemről szóló, Szlovák Nemzeti Tanács törvénye, és a 102/2014 Z.z. számú fogyasztóvédelemről szóló, távközlő eszközök segítségével, vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján való áruk értékesítésénél vagy szolgáltatásnyújtásnál. 

Az Üzemeltető ezúton figyelmezteti az érintett személyeket, hogy a megrendelés elfogadása és feldolgozása, valamint az adásvételi szerződés teljesítése érdekében az érintett személy személyes adatainak megadása szükséges követelmény. Hasonlóként az érintett személynek az Üzemeltető hűségprogramjában való részvétele és annak előnyeinek felhasználása céljából, ill. megelégedettségi kérdőív küldése céljából az érintett személyes adatainak megadása szükséges követelmény. Az érintett személy köteles megadni a szükséges személyi adatokat, ellenkező esetben az Üzemeltető nem tud vele vásárlási szerződéseket kötni és kötelezettségeit teljesíteni, továbbá nem engedélyezheti az érintett személy tagságát és a hűségprogram előnyeinek lehívását, vagy elégedettségi kérdőív küldését.

9.2. A személyes adatok címzettjének azonosítása, ill. a címzettek kategóriái:

Az érintettek személyes adatait az Üzemeltető az alábbi címzetteknek, ill. kedvezményezettek kategóriáinak teszi hozzáférhetővé: 

Az E-shopból történő szállítás és árukézbesítés céljából:

 • Slovenská pošta, a.s., székhelye: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, cégazonosító szám: 36 631 124, bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság Kereskedelmi Nyilvántartásába, Sa szakasz, betétszám 803/S;
 • TOPTRANS EU, a.s., székhelye: Na Priehon 50, 949 01 Nitra, cégazonosító száma: 36 703 923, bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Kereskedelmi Nyilvántartásába, Sa szakasz, betétszám 10363/N;
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., székhelye: 1039, 962 33 Budča, cégazonosító száma: 36 624 942, bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság kereskedelmi nyilvántartásába, Sro szakasz, betétszám 9084 / S,
 • bankok és további közlekedési vállalatok,
 • részletfizetési cégek.

Elégedettségi kérdőívek küldése céljából:

 • a arukereso.hu webportál üzemeltetőjének (e-mail cím, a rendelés dátuma és időpontja, a megrendelt áru neve tartományban).

Adásvételi szerződések szerinti követelések érvényesítése céljából:

 • a Szlovák Köztársaság általános bíróságai, ügyvédek/ügyvédi irodák, végrehajtók, Szlovák Kereskedelmi Felügyelet. 

9.3. Harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek, amelyekhez az Üzemeltető személyes adatokat kíván továbbítani:

 • Az Üzemeltető nem kíván személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

9.4. A személyes adatok megőrzési ideje: 

 • az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése céljából megadott személyes adatokat a vonatkozó adó- és számviteli előírásokból következő ideig, valamint a vonatkozó adásvételi szerződésből eredő jogok gyakorlásához szükséges ideig tároljuk (azaz például bírósági eljárás esetén az Üzemeltető követelésének teljes behajtásáig stb.);
 • a közvetlen marketinggel összefüggésben kezelt személyes adatokat legfeljebb 3 évig kell megőrizni a rendelkezésünkre bocsátás időpontjától, kivéve, ha azokat más célból és más jogalap alapján jogszerűen kezelik;
 • a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat a hozzájárulás megadásának időtartama alatt tároljuk, ill. visszavonása esetén rövidebb ideig, de az érintett hozzájárulásától számítva legfeljebb 3 évig;
 • az Üzemeltető forgalmi területeinek kamerarendszer általi felügyelete kapcsán feldolgozott személyes adatokat a kamera rögzítésének időpontjától számított legfeljebb 14 napig tároljuk, kivéve, ha azokat a bűnüldöző vagy szabálysértési hatóságnak átadták az Üzemeltető vagy az érintett személyek állításainak bizonyításával kapcsolatban az adott kamera felvétel által rögzített jogellenes tevékenység miatt.

9.5. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok kategóriái: 

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok szokásás mértéke 

 • vezeték- és keresztnév, 
 • szállítási cím (utca és házszám, irányítószám, város, ország tartományban),
 • számlázási cím (ha eltér a szállítási címtől)
 • mobiltelefonos kapcsolat, 
 • e-mail, 
 • a rendelés dátuma és időpontja, a megrendelt áru elnevezése (az elégedettségi kérdőív elküldéséhez való hozzájárulás esetén),
 • a vásárlás értéke euróban (ha beleegyezik a hűségprogramba való bejegyzéssel),
 • az érintett személy testalkatának és mozgásának kamerarendszer által készült felvétele, amely rögzíti az Üzemeltető közös területeit, amelyek a szkennelő eszköz optikájának látómezejében találhatók, 
 • IP-cím az érintett beleegyezése esetén.

9.6. Az érintett személy jogai:

Érintett személyként

 • joga van kérni az Üzemeltetőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (a Rendelet 15. cikke),
 • joga van személyes adatainak helyesbítésére (a Rendelet 16. cikke),
 • joga van a személyes adatainak törlésére - az ún. az „elfelejtéshez” való jog (a Rendelet 17. cikke),
 • joga van a személyes adatainak feldolgozásának korlátozásához (a Rendelet 18. cikke),
 • joga van a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok továbbítására (a Rendelet 20. cikke).

Mint érintettnek, Önnek joga van bármikor kifogást emelni az Ön egyedi helyzetével kapcsolatos okokból személyes adatainak jogi alapon történő feldolgozása ellen, a Rendelet 6 cikk 1. bek. f) pontja alapján vagy adatainak az Üzemeltető általi közvetlen marketing célú feldolgozása ellen.

Mint érintettnek, Önnek szintén joga van bármikor visszavonni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez (ha ezeket az beleegyezésének jogalapján dolgozzák fel), a RESIZE s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság címre küldött kérelem elküldésével, vagy elektronikus úton, e-mail küldésével a bolt@kertre.hu e-mail címre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön személyes adatainak az Üzemeltető általi feldolgozásának jogszerűségét a visszavonása előtt adott hozzájárulás alapján. 

Érintettként jogait gyakorolhatja az Üzemeltetőnél írásban, azáltal, hogy kérelmet küld a RESIZE s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság címre, vagy elektronikus úton az űrlapon keresztül, a következő e-mail címre küldve: bolt@kertre. HU.

Az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az érintett személynek a jogainak gyakorlása során hozott intézkedéseiről. Az Üzemeltető indokolt esetben ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbíthatja. Az Üzemeltető köteles a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az érintettet minden ilyen meghosszabbításról, beleértve a meghosszabbítás indokait. Ha az érintett személy elektronikus formában nyújtotta be a kérelmet, az Üzemeltető elektronikus formában adja meg az információt, kivéve, ha az érintett más módon kérte az információ megadását. 

Ha az Üzemeltető az érintett kérelme alapján nem hoz intézkedéseket, akkor a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül haladéktalanul köteles tájékoztatni őt a cselekvés elmaradásának okairól és a panasz benyújtásának lehetőségéről, a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál. 

Az érintett jogaival kapcsolatos értesítéseket és intézkedéseket, valamint a személyes adatok megsértéséről szóló értesítéseket díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy aránytalan, különösen ismétlődő jellege miatt, az Üzemeltető:

 • ésszerű díjat követelhet, figyelembe véve az információszolgáltatás adminisztratív költségeit, vagy figyelembe véve az értesítés adminisztratív költségeit, vagy 
 • megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Az Üzemeltető bizonyítja a kérelem nyilvánvaló megalapozatlanságát vagy az alkalmazás alkalmatlanságát. Az Üzemeltető kérheti az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk megadását, ha megalapozott kétségei vannak személy azonosságával kapcsolatban. 

9.7. Panasz benyújtásának joga

Személyes adatai jogosulatlan feldolgozásának gyanúja esetén Ön, mint érintett személy, jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, elsősorban az Ön szokásos tartózkodási helyén, munkahelyén vagy állítólagos jogsértése szerinti tagállamban. A Szlovák Köztársaság felügyeleti szerve a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.dov.sk

9.8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Üzemeltető nem dolgozza fel az érintett személyek személyes adatait sem automatizált döntéshozatallal, sem profilalkotással.

9.9. További információk az érintett személy számára

Az érintett személy, aki regisztrált az E-shop honlapján, bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a megadott személyes adatait, valamint törölheti regisztrációját, miután bejelentkezett az E-shop honlapjára az "Ügyfélzóna" részben.

Az Üzemeltető e-shopja nem alkalmas 16 év alatti személyek számára. 16 éven aluli személy ezt az online áruházat csak törvényes képviselőjének (szülőjének vagy gyámjának) beleegyezésével használhatja.

Az Üzemeltető ezen utasításnak megfelelően tájékoztatást nyújt elektronikus úton vagy a rendelettel összhangban, az érintett személlyel egyeztetett egyéb módon. Az érintett személy kérésére az Üzemeltető szóban is megadhatja az információt, ha az érintett személy más módon igazolja személyazonosságát. 

9.10. Példák és minták

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához ügyfél-elégedettségi kérdőív

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához hűségprogram

Tiltakozás az személyes adatok érintett személy általi feldolgozása ellen

A hozzájárulás visszavonása

10. Elállás az adásvételi szerződéstől

10.1. Ha az eladó nem képes teljesíteni az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit a készletek elfogyása, az áruk elérhetetlensége miatt, vagy ha az áruk gyártója, importőre vagy szállítója az adásvételi szerződésben megállapodott áru gyártását beszüntette, vagy jelentős változtatásokat hajtott végre, amelyek megakadályozták az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeiből adódó teljesítést, vagy vis maior okokból, vagy ha minden erőfeszítéssel, amely ésszerűen elvárható tőle, nem képes a jelen adásvételi feltételekben meghatározott időn belül leszállítani az árut a Vevőnek, vagy a megrendelésben megadott áron, az Eladó köteles erről a tényről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és ezzel egyidejűleg köteles a Vevőnek felajánlani helyettesítő teljesítést, vagy lehetőséget, hogy a Vevő elálljon az adásvételi szerződéstől (visszavonja a megrendelést). Abban az esetben, ha a Vevő a jelen reklamációban és az üzleti feltételekben említett okokból eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó köteles a vásárlási szerződésben megállapított áruk előlegét a Vevő értesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevőnek átutalással a Vevő által kijelölt számlára.

10.2. A Vevő jogosult indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől a 102/2014 Z.z. számú, távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 7. és további §-ai értelmében (a továbbiakban mint: „Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény”) az áru átvételétől számított 14 napon belül, illetve a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés vagy a nem kézzelfogható adathordozón szállított elektronikus tartalom nyújtására vonatkozó szerződés megkötésének napjától, ha az Eladó időben és megfelelően eleget tett a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 3. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségeknek.

10.3. Ezen időszakon belül a Vevőnek joga van kicsomagolni és kipróbálni az árut a szokásos vásárláshoz hasonló módon egy hagyományos üzletben, az áru jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges mértékben.

10.4. A szerződéstől való elállási határidő azon a napon kezdődik, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy - a fuvarozó kivételével - átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha az Eladó: 

a) a Vevő által egy megrendelésben megrendelt árut nem egyszerre szállítja, az utoljára leszállított áru átvételének napjától,

b) több részből vagy darabból álló árut szállít, az utolsó rész vagy az utolsó darab átvételének napjától,

c) a szerződés alapján az árut meghatározott időtartamon belül, az első leszállított áru átvételétől számítva ismételten szállítja.

10.5. A Vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya az áruk megvásárlása, még a szerződéstől való elállási időszak kezdete előtt.

10.6. A szerződéstől való elállást a Vevőnek írásban kell megtenni, oly módon, hogy ne merüljön fel kétség afelől, hogy a szerződéstől eláll, vagy más tartós adathordozón rögzített feljegyzés formájában, az ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. számú mellékletében található űrlapon. A szerződéstől való elállás akkor tekinthető érvényesnek, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 7. § (1) bekezdés időtartama alatt lett kézbesítve.

10.7. Az adásvételi szerződéstől való elállásnak ezen üzleti és reklamációs feltételek előző pontja szerint tartalmaznia kell az adásvételi szerződésből való elállás űrlapjában feltüntetett szükséges információkat, különösen a Vevő azonosítását, a megrendelés számát és dátumát, az áru pontos specifikációját és a számla számát, amelyre az eladó visszatéríti az elfogadott teljesítést. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden kiegészítő megállapodás, amelytől a Vevő elállt, szintén elejétől fogva felmondásra kerül. A kiegészítő megállapodás felmondásával összefüggésben nem lehet a Vevőtől semmilyen költséget vagy egyéb kifizetést követelni, a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 9. § (3) bekezdése és a 10. § (3) és (5) bekezdésében említett költségek és kifizetések kivételével, ha a szerződés tárgya szolgáltatásnyújtás, és a szolgáltatás teljes körű biztosítása megtörtént.

10.8. A Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut a www.kertre.hu, Expandeco - RESIZE, East Gate Business park B1 - Magyar Posta Fót 2151Magyarország. Vagy az árut átadni az Eladónak, vagy az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó javasolta, hogy az árut személyesen vagy általa felhatalmazott személy útján veszi át. A jelen üzleti és reklamációs feltételek első mondata szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut szállításra legkésőbb a határidő utolsó napján átadták. FIGYELEM!  Túlméretes csomagokat ezen a címen nem tudunk elfogadni. Az áru elküldése előtt lépjen velünk kapcsolatba a szerződés elállása érdekében! A budapesti címen nem lehetséges cserét és reklamációt intézni, mindössze visszaküldési gyűjtőpontként szolgál. A túlméretes csomagokat a következő címre kell küldeni: RESIZE s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava.

10.9. A Vevő köteles az árut az Eladónak hiánytalan állapotban, sértetlenül kézbesíteni, beleértve a teljes dokumentációt is, lehetőleg eredeti csomagolásban és nem használt állapotban.

10.10. Javasolt az áru biztosítása. Utánvéti szállítmányt az Eladó nem fogadja el. Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról való értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül visszautalni a Vevőnek az adásvételi szerződés alapján, vagy azzal összefüggésben tőle kapott összes fizetséget, beleértve a a szállítási és a postaköltséget, valamint egyéb költségeket és díjakat. Az Eladó nem köteles visszatéríteni a kifizetéseket a Vevőnek a jelen üzleti és reklamációs feltételek ezen pontja alapján az áru leszállítása előtt, vagy amíg a Vevő nem igazolja az áru visszaküldését az Eladónak, kivéve, ha az Eladó az áru személyes átvételét javasolja, illetve általa felhatalmazott személyen keresztül.

10.11. Az áru Eladónak, vagy általa felhatalmazott személynek való visszaküldésének költségeit a Vevő viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó vállalta, hogy maga viseli ezeket, vagy ha nem tett eleget a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bek. i) pontja szerinti kötelezettségének. 

10.12. A Vevő csak az áru olyan értékcsökkenéséért felelős, amely az áru olyan kezelése következtében következett be, ami túlmutat az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kezelési körön. A fogyasztó nem felelős az áru értékének csökkenéséért, ha az eladó nem teljesítette a Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bek. h) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettséget a fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogáról.

10.13. Az Eladó köteles az áru vételárát ugyanolyan módon visszatéríteni a Vevőnek, mint amilyent az áru megvételénél a Vevő használt, kivéve, ha a Vevővel más visszatérítési módban egyezik meg anélkül, hogy ezzel kapcsolatban terhelné a Vevőt.

10.14. Abban az esetben, ha a Vevő eláll a szerződéstől, és használt, sérült vagy hiányos árut szállít vissza az Eladónak, a Vevő vállalja, hogy az Eladónak megtéríti:

a) azt az értéket, amellyel az áru értéke csökkent a Polgári törvénykönyv 457. §-a értelmében,

b) az Eladónak az áru javításával és eredeti állapotba való visszaállításával kapcsolatos, az áru jótállás utáni szervizelésének árlistája szerint kiszámított költségeket.

A üzleti és reklamációs feltételek e pontja értelmében a Vevő köteles az Eladónak kártérítést fizetni az áru vételára és az áru adásvételi szerződéstől való elállásakor érvényes értéke közötti különbözet ​​összegében.

10.15. A Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvény 7. § (6) bekezdésének megfelelően a Vevő nem állhat el a szerződésről, amelynek tárgya:

a) a fogyasztó különleges igényei szerint gyártott áru, egyedi termékek vagy kifejezetten a fogyasztónak szánt áru értékesítése,

b) olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a szállítás folyamán megkárosodott,

c) hangfelvételek, videófelvételek, audiovizuális felvételek vagy számítógépes szoftverek értékesítése védőcsomagolásban, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kibontotta,

d) a nem kézzel fogható adathordozón való elektronikus tartalom nyújtása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett beleegyezésével lett elkezdve, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy az ilyen hozzájárulás kinyilvánításával elveszíti a szerződéstől való elállási jogát

e) szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatásnyújtás a fogyasztó kifejezett beleegyezésével lett elkezdve, és a fogyasztó kijelentette, hogy őt megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának megadásával elveszíti a szerződéstől való elállási jogát a teljes körű szolgáltatást követően, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása már bekövetkezett.  

10.16. Ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. pontjának rendelkezései kifejezetten nem vonatkoznak azokra az alanyokra, akik nem felelnek meg a fogyasztó Törvény 2. § a) pontja szerinti fogalmának.

10.17. Az Eladó által elfogadott összes megrendelés kötelező. A Vevő az áru elküldése előtt a megrendelést visszavonhatja telefonon az Eladó telefonszámán, vagy e-mailben az Eladó e-mail címén, amelyek a jelen üzleti feltételekben szerepelnek. Ha a Vevő a szerződéstől való előzetes elállása nélkül indokolatlanul megtagadja a megrendelt áru átvételét, vagy az árut nem veszi át, az Eladónak a jelen üzleti feltételek 5.7. pontjában foglaltak szerint, joga van az okozott kár megtérítésére az áru szállításával kapcsolatos tényleges költségek összegében.  

11. Záró rendelkezések

11.1. Ha az adásvételi szerződést írásban kötik, minden változtatást írásban kell megtenni.

11.2. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a kommunikáció e-mail formájában történik.

11.3. Ezen üzleti és reklamációs feltételekben nem szabályozott kérdésekre a  Polgári Törvénykönyv, a Törvény, a 22/2004 Z.z. számú, az elektronikus kereskedelemről szóló törvény, a belső piac fogyasztóvédelmi kérdésekben történő állami ellenőrzéséről szóló 128/2002 Z.z. számú módosított törvény és a 284/2002 Z.z., illetve a 102/2014 Z.z. számú, Távértékesítésben alkalmazott fogyasztóvédelmi törvényt módosító törvények rendelkezései vonatkoznak.

11.4. Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó kezelte panaszát, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait, lehetősége van az Eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az Eladó a jogorvoslati kérelemre negatív választ ad, vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak joga van indítványt benyújtani vitája alternatív megoldásának kezdeményezésére a 391/2015 számú, fogyasztói viták alternatív rendezéséről szóló törvény 12. §-a értelmében. 

Az eladóval folytatott fogyasztói viták alternatív rendezésének hivatalos szerve a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett, az alternatív vitarendezési jogalanyok listáján szereplő releváns, felhatalmazott jogi személy, (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk címen); a fogyasztónak joga van eldönteni, hogy ezen alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez fordul. 

11.5. A fogyasztó alternatív vitarendezési javaslat benyújtására a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ honlapon elérhető online vitarendezési platformot használhatja.

11.6. Ezek az üzleti és reklamációs feltételek a Vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.

11.7. A megrendelés elküldése előtt a Vevőnek meg kell erősítenie a jelölőnégyzet bejelölésével, hogy ezeket az üzleti és reklamációs feltételeket elolvasta, tartalmukat megértette és azokkal teljes mértékben egyetért.

A szerződéstől való elálláshoz szükséges űrlap - letöltés

Reklamációs űrlap - letöltés